Sự kiện - Địa ốc Liên Việt

Địa ốc Liên Việt

Địa ốc Liên Việt

Sự kiện

Quy định về nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh quảng cáo tại Việt Nam

Kể từ ngày Việt Nam gia nhập WTO 11/01/2007, nhà đầu tư nước ngoài được hợp tác, đầu tư với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam theo hình thức thành lập công ty liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Con dấu và Người đại diện theo pháp luật, cảnh báo pháp lý doanh nghiệp

Các quy định mới về con dấu và người đại diện theo pháp luật là 2 điểm nổi bật mà các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc dự kiến thành lập cần lưu ý.

Video
© Copyright 2016 ĐỊA ỐC LIÊN VIỆT - All rights reserved - Design by PTIT.vn

Địa ốc Liên Việt

Địa ốc Liên Việt

Địa ốc Liên Việt
Địa ốc Liên Việt