Tin tức - Địa ốc Liên Việt

Địa ốc Liên Việt

Địa ốc Liên Việt

Tin tức

Để hốt bạc từ đầu tư bất động sản: Đến sớm, đến muộn không bằng đến đúng lúc

Để hốt bạc từ đầu tư bất động sản: Đến sớm, đến muộn không bằng đến đúng lúc

Trường đại học Fulbright được đầu tư xây dựng tại Quận 9

Theo giấy chứng nhận đầu tư, Trường Đại học Fulbright Việt Nam đặt trụ sở chính tại Khu công nghệ cao Quận 9 TP.HCM với diện tích đất là 15 héc-ta . Đại học Fulbright Việt Nam được xây dựng với mô hình là một cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận . Trường được xây dựng trên cơ sở phát huy nguồn vốn và con người của Trường Fulbright. Vốn đầu tư thực hiện dự ánTrường Đại học Fulbright Việt Nam là 70 triệu đô la Mỹ. Trong đó, mức đầu tư giai đoạn đầu (đến năm 2016) là 5,3 triệu đô la Mỹ, giai đoạn hai (2017 – 2020) là 20 triệu đô la Mỹ, và giai đoạn ba (2020 – 2030) là 44,7 triệu đô la Mỹ.

Đầu tư bất động sản tại Việt Nam: Thời cơ đang đến?

Đầu tư bất động sản tại Việt Nam: Thời cơ đang đến?

Video
© Copyright 2016 ĐỊA ỐC LIÊN VIỆT - All rights reserved - Design by PTIT.vn

Địa ốc Liên Việt

Địa ốc Liên Việt

Địa ốc Liên Việt
Địa ốc Liên Việt